Selecteer een text om voor te lezen   Click to listen highlighted text! Selecteer een text om voor te lezen

Wat is Carbon Added Accounting?

En waarom is het zo belangrijk?

Wat is Carbon Added Accounting?

Wat Carbon Added Accounting is? Het is een CO2e-boekhoudmethode, gericht op bedrijven in een productieketen. Dit op btw geïnspireerde principe berekent per schakel de CO2e-uitstoot van een verkocht product: het zogenaamde ‘cost accounting’, maar dan voor CO2e. Deze CO2e-output is de CO2e-input voor de volgende schakel in de keten. Door de datakwaliteit bij te houden en door te geven, is inzichtelijk op welke brondata de CO2e-output is gebaseerd. Je weet dus hoe betrouwbaar en nauwkeurig de CO2e-uitstoot is. Dat is niet alleen voor de bedrijven zelf, maar ook voor accountants, overheden en consumenten van belang. Uiteindelijk kom je tot de totale CO2e-footprint van een product. Je kan de uitstoot van de hele keten berekenen of inzoomen op één schakel. 

Het belang van een uniforme CO2e-boekhoudmethode

Als bedrijf kan je er niet omheen: de CO2e-uitstoot van je product moet aantoonbaar betrouwbaar zijn. Modelleren op basis van een typisch product of industriegemiddelde volstaat niet langer. Je moet berekeningen maken op basis van je eigen bedrijfsdata. Klanten vragen steeds nadrukkelijker om zulke cijfers en overheden dwingen dit af met wet- en regelgeving. Toch was er nog geen CO2e-boekhoudmethode die dit op een nauwkeurige, uniforme en efficiënte manier mogelijk maakte. Praktijkcases met productiebedrijven, agrarische bedrijven en logistieke bedrijven tonen aan dat Carbon Added Accounting dit wél kan. Deze methode geeft je bovendien inzicht in je efficiency. Zo stroomlijn je processen, verlaag je kosten en verbeter je bedrijfsresultaten. Maar er is meer.

Carbon Added Accounting helpt:
  • bedrijven om concurrerend te zijn;
  • accountants om de CO2e-informatie te controleren;
  • overheden om grip te houden op de CO2e-reductie;
  • consumenten om milieuvriendelijke keuzes te maken.

Deelnemen?

Topsector Logistiek zoekt partners die de CO2e-footprint van hun bedrijfsprocessen of keten willen doorberekenen. Heb jij als bedrijf, douanekantoor of accountant interesse? We helpen je Carbon Added Accounting te implementeren en de data te analyseren. Zo finetunen wij de methode en optimaliseer jij je bedrijfsprocessen.

 

T 015 251 65 65
M info@topsectorlogistiek.nl 

 

Heb je een vraag of wil je gebeld worden? Laat dan je gegevens achter.

Click to listen highlighted text!