Selecteer een text om voor te lezen   Click to listen highlighted text! Selecteer een text om voor te lezen

Hoe werkt Carbon Added Accounting?

Waarom is het zo belangrijk en voor wie?

Wat is Carbon Added Accounting?

Carbon Added Accounting is een eenvoudig te implementeren CO2e-boekhoudmethode, gericht op bedrijven in een productieketen. Dit op btw geïnspireerde principe berekent per schakel de CO2e-uitstoot van een verkocht product: het zogenaamde ‘cost accounting’, maar dan voor CO2e. Deze CO2e-output is de CO2e-input voor de volgende schakel in de keten. Door de datakwaliteit bij te houden en door te geven, is inzichtelijk op welke brondata de CO2e-output is gebaseerd. Je weet dus hoe betrouwbaar en nauwkeurig de CO2e-uitstoot is. Dat is niet alleen voor bedrijven zelf, maar ook voor accountants, overheden en consumenten van belang. Uiteindelijk kom je tot de totale CO2e-footprint van een product. Je kan de uitstoot van de hele keten berekenen of inzoomen op één schakel. Hier leggen we je uit: hoe werkt Carbon Added Accounting? En voor wie is het relevant?

Wat maakt Carbon Added Accounting zo belangrijk?

Als bedrijf kan je er niet omheen: de CO2e-uitstoot van je product moet aantoonbaar betrouwbaar zijn. Modelleren op basis van een typisch product of industriegemiddelde volstaat niet langer. Je moet berekeningen maken op basis van je eigen bedrijfsdata. Klanten vragen steeds nadrukkelijker om zulke cijfers en overheden dwingen dit af met wet- en regelgeving. Toch was er nog geen CO2e-boekhoudmethode die dit op een nauwkeurige, uniforme en efficiënte manier mogelijk maakte. Praktijkcases met productiebedrijven, agrarische bedrijven en logistieke bedrijven tonen aan dat Carbon Added Accounting dit wél kan. Deze methode geeft je bovendien inzicht in je efficiency. Zo stroomlijn je processen, verlaag je kosten en verbeter je bedrijfsresultaten. Maar er is meer.

Carbon Added Accounting helpt:
  • bedrijven om concurrerend te zijn;
  • accountants om de CO2e-informatie te controleren;
  • overheden om grip te houden op de CO2e-reductie;
  • consumenten om milieuvriendelijke keuzes te maken.

Hoe werkt Carbon Added Accounting?

Carbon Added Accounting is een CO2e-boekhoudmethode. Je kunt deze methode vergelijken met de btw die je in rekening brengt voor jouw deel van het werk. Hier bereken je jouw aandeel van de CO2e-uitstoot door. Uiteindelijk kan de CO2e-uitstoot van alle betrokkenen in de keten worden doorbelast aan de consument. We lichten het toe.

CO2e-input + CO2e-added = CO2e-output

Als onderdeel van een productieketen krijg jij de noodzakelijke grondstoffen, halfproducten en productiemiddelen aangeleverd. Dat is jouw CO2e-input. Bij de verwerking en het gebruik van deze materialen of (half)producten produceer je zelf ook CO2e-uitstoot. Net als bij de op- en overslag en het transport naar de volgende schakel in de keten. Dit is jouw CO2e-added. Door alle CO2e-uitstoot van alle schakels in de keten bij elkaar op te tellen, komen we tot de CO2e-output: de totale CO2e-uitstoot van een (deel)product.

Vermelding datakwaliteit: uniformiteit en transparantie

Een belangrijke toevoeging aan Carbon Added Accounting is dat iedere schakel een indicatie geeft van de datakwaliteit van de eigen gegevens en die van voorgangers in de keten. Zo zijn de data van andere partijen misschien een grove schatting, terwijl je eigen data heel nauwkeurig zijn. Het systeem combineert die gegevens en laat zien hoe betrouwbaar de uiteindelijk berekende CO2e-footprint is. Dit zorgt voor uniformiteit en extra transparantie, waardoor je bedrijven echt met elkaar kunt vergelijken. De gegevens zijn bovendien eenvoudig verifieerbaar door een accountant. Je neemt de aantoonbaar betrouwbare resultaten dus gewoon op in je jaarverslag.

Voor wie?

Carbon Added Accounting is universeel toepasbaar en schaalbaar. Het werkt overal: of je nu actief bent in de agrarische- en extractiewereld, productie, transport en opslag of handel. Deze praktische methode stelt je in staat klein te beginnen in bestaande softwaresystemen. Door steeds meer details toe te voegen, ontstaan er steeds meer waardevolle inzichten in de efficiency en het energie- en grondstoffengebruik van producten en diensten in de keten. 

Accounting standaarden

Carbon Added Accounting behandelt de CO2e-uitstoot alsof het om financiën gaat. Net zoals producten en diensten normaal worden belast met btw, worden ze nu belast met CO2e. CO2e krijgt hierdoor waarde en kan ook in het jaarverslag worden opgenomen. Hoe Carbon Added Accounting werkt? Het sluit aan op de cost accounting principes van de International Financial Reporting Standards: een methode die wereldwijd door accountants wordt gebruikt. Dat maakt het eenvoudig om te begrijpen en gebruiken en direct toepasbaar voor audits. 

De toekomst

Carbon Added Accounting is in detail uitgewerkt voor elk type bedrijf in de supply chain van fysieke goederen. Met behulp van echte bedrijfsdata zijn al diverse cases uitgevoerd. Wat we als Topsector Logistiek nu willen, is zoveel mogelijk ervaring met deze methode opdoen in de praktijk, om zo verdere kennis te vergaren. We willen daarvoor graag samenwerken met zoveel mogelijk verschillende bedrijven. Zo wordt duidelijk dat het werkt en stroomlijnen we de processen nog verder. Uiteindelijk komen we dan gezamenlijk tot een methode die iedere organisatie helpt zijn CO2e-footprint aan te tonen en te minimaliseren. En die ook overheden, accountants en consumenten verder helpt.

Deelnemen?

Topsector Logistiek zoekt partners die de CO2e-footprint van hun bedrijfsprocessen of keten willen doorberekenen. Heb jij als bedrijf, douanekantoor of accountant interesse? We helpen je Carbon Added Accounting te implementeren en de data te analyseren. Zo finetunen wij de methode en optimaliseer jij je bedrijfsprocessen.

 

T     015 251 65 65
M    info@topsectorlogistiek.nl

 

Heb je een vraag of wil je gebeld worden? Laat dan je gegevens achter.

Click to listen highlighted text!